Skip to main content

ഉണ്ണിക്കണ്ണന്‍

കണ്ണനാമുണ്ണി നീയെന്‍ കരളില്‍ വസിച്ചീടേണം
കദനങ്ങളെല്ലാമകറ്റീടേണം
ചേണാര്‍ന്ന നിന്നുടെ വേണുവുമൂതിയെന്‍
ചേതങ്ങളൊക്കെയൊതുക്ക വേണം 
തളയും വളയും മഞ്ഞപ്പട്ടാടയും ചുറ്റി നീയുണ്ണി
തളരുമെന്‍ മനസ്സിനെയുണര്‍ത്തീടേണം
പാലും വെണ്ണയും മതിവരുവോളം ഞാനെന്‍
പ്രിയനാമുണ്ണി നിനക്കു നല്‍കാം
അമ്മ തന്‍ മടിയില്‍ കയറിയിരുന്നാവോളം
ആനന്ദമേറ്റുവാന്‍  ഓടി വായോ!
പീലിത്തിരുമുടിയും ചിലംബങ്ങണിഞ്ഞ
പാദങ്ങളും ഞാന്‍ കണ്ടിടാവൂ...
നീലത്താമരയെ വെല്ലുന്ന നിന്നുടെ 
നീലക്കണ്‍പ്പീലിയോ   മോഹനമാം...
ചെന്തൊണ്ടിപ്പഴങ്ങള്‍ നാണിച്ചു പോകുന്ന ചെഞ്ചുണ്ടാലൊരു   മുത്തം നല്കൂ!   
കിന്നരിപ്പല്ലുകള്‍ തിളങ്ങി വിളങ്ങുന്നു

കിന്നാരം നീയൊന്നു ചൊല്ലീടുമ്പോള്‍!
കരുണയേറുന്നൊരു   നിന്നുടെ  കണ്‍കളില്‍
കാണ്മൂ ഞാനെന്നും ദിവ്യ സ്നേഹം!
കരയാംബൂ വര്‍ണ്ണനാം കണ്ണനെ ഞാനെന്‍

കാലം കഴിവോളം കാണാകേണം...
ഉണ്ണിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണയുമേന്തിയെന്‍
ഉള്ളത്തില്‍‍ വസിക്കേണം കാലാകാലം... 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

The Lost World

  It must have been around 2 O' clock in the noon... All the people around me were enjoying their mid noon siesta... I was waiting with baited breath among the foliage... Soon, I could hear the voices...and the stealthy footsteps coming closer. I remain hidden behind my favourite mango tree. My heart was thumping... What would happen? Will the plan backfire? Will someone find fault with me? A thousand questions seem to crop up in my mind in a matter of seconds... With the heart beats sounding like drum beats, I waited for the right moment. As soon as the stealthy steps sounded near enough, I darted out from behind the tree and shouted at the top of my voice (believe me, I can be heard by the whole village when I shout!) "Who goes there?''  The shock and terror on the face of my unsuspected victims were inexplicable. They screamed to each other 'Rrruuunn...' and scampered here and there. Soon, most of them were not to be seen, except a small

Century!!!

Well, the title was reserved for a blog to be written when Tendulkar hit his hundredth ton... Seems that we will have to wait a little more for that. In the mean while, I reached this personal milestone of 100th entry in my Blog! Even though its not a historical or hyped event, but just a humble achievement of a rather unknown and uninspiring blogger, personally, it is a great achievement for me. What started as a time-pass has now become a passion.  So, allow me to celebrate this small event. It is only proper that I express my gratitude to some important people who have helped me to reach this far.... I started out with no idea of what blogging is or how it is done. I was inspired by my friend Ranjith Menon to start a blog, way back in 2009 (I think). It was created and soon forgotten... Then for two years it lay dormant... I don't know what hit me, but in 2011 I started blogging like a man possessed ... and the result is that I am here at my 100th post today. I

മഴയമൃത്

മഴയൊരു നനുത്ത സ്പര്‍ശനമായ് പെയ്തി റങ്ങി- യ വനി തന്‍ മേനി നനയ്ക്കവേ; കുളിര്‍ കൊരുമാ മഴയെന്‍ മനതാരിന്‍ തീക്കനല്‍  പതിയെപ്പതിയെയണച്ചിടുന്നു... മുകില്‍ മാലകളാകാശപ്പരപ്പില്‍ നൃത്തം വെച്ചോടി- മറയവേ, മാമരങ്ങള്‍ തലയാട്ടി ചിരിപ്പൂ! ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ പക്ഷിലതാദികള്‍ മഴത്തുള്ളികള്‍  തന്‍ ലാളനമേറ്റു കുളിരണിഞ്ഞു  നിന്നു... വരണ്ട ഭൂമിതന്‍ മാറിലൂടെയൊരു നീര്‍ ച്ചാ ലൊഴുകി നീങ്ങവേ; പ്രകൃതിയാമമ്മ ചുരത്തുമമൃത- മഴയാം പാല്‍  കുടിച്ചു കരുത്താര്‍ജ്ജിയ്ക്കുന്നു അമ്മതന്‍ പ്രിയരാം  മക്ക ളൊന്നൊഴി യാതെ... ഏറെ നാള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടിന്നു പെയ്തൊരീ മഴ- യെന്‍ മാനസപൊയ്കയില്‍ നിറപ്പൂ ആഹ്ലാദത്തിന്‍  വര്‍ണ്ണ ശബളങ്ങളാം  പുതു  താമരമൊട്ടുകള്‍ അനേകങ്ങള്‍ !!!